Sân khấu ngoài trời

Sân khấu ngoài trời tổ chức giao lưu ca hát, team building. Villas có chuẩn bị sẵn loa kéo công suất vừa và lớn, phục vụ miễn phí.


Sân khấu ngoài trời tổ chức giao lưu ca hát, team building. Villas có chuẩn bị sẵn loa kéo công suất vừa và lớn, phục vụ miễn phí. Trang trí sân khấu, phục vụ loa đài theo yêu cầu.

Price

Free

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *