Phòng chiếu phim

Phòng chiếu phim, Karaoke trong nhà được trang bị bàn mình lớn 65 inch, hệ thống âm thanh, loa đài, điều hòa… sức chứa hơn 50 người.

Phòng chiếu phim, Karaoke trong nhà được trang bị bàn mình lớn 65 inch, hệ thống âm thanh, loa đài, điều hòa… sức chứa hơn 50 người.

Price

Free

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *